Klinika Dziennikarstwa

Profilaktyka i edukacja

2019

Pages: 164

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Wstęp
(Editors )

Blaski i cienie wyższego szkolnictwa dziennikarskiego w Polsce — wizerunek ...
(Janusz Włodzimierz Adamowski)

Dziennikarstwo — hybrydowy model kształcenia
(Krystyna Doktorowicz)

More >

Diagnoza

2018

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Wstęp
(Editors )

O obecnej kondycji polskiego dziennikarstwa — z wielkim zatroskaniem i niep...
(Janusz Włodzimierz Adamowski)

Etyczność jako narzędzie diagnostyczne jakości dziennikarstwa
(Michał Drożdż)

More >

Credo

2017

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Wstęp
(Editors )

Tytułem wprowadzenia
(Andrzej Więckowski)

O głównych bolączkach zawodu dziennikarza, czyli lekarzu lecz się sam!
(Janusz Włodzimierz Adamowski)

More >

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout