Klinika Dziennikarstwa, Profilaktyka i edukacja, ss.164

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Wstęp

Download articleDownload article

Blaski i cienie wyższego szkolnictwa dziennikarskiego w Polsce — wizerunek subiektywny

Download articleDownload article

Dziennikarstwo — hybrydowy model kształcenia

Download articleDownload article

Zacznij od dymu z komina, czyli fundamenty dziennikarstwa

Download articleDownload article

Dydaktyka dziennikarska w Polsce po 1989 roku

Download articleDownload article

Syzyfowe prace

Download articleDownload article

Edukacja medialna w kształceniu dziennikarzy!?

Download articleDownload article

Modele edukacji dziennikarskiej — perspektywa globalna

Download articleDownload article

Studia dziennikarskie — między wymogami programowymi, oczekiwaniami studentów a ambicjami wykładowców

Download articleDownload article

W poszukiwaniu nowego modelu kształcenia dziennikarzy

Download articleDownload article

Noty o autorach

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout