Klinika Dziennikarstwa, Profilaktyka i edukacja, ss.164

Strony redakcyjne i spis treści

Wstęp

Blaski i cienie wyższego szkolnictwa dziennikarskiego w Polsce — wizerunek subiektywny

Dziennikarstwo — hybrydowy model kształcenia

Zacznij od dymu z komina, czyli fundamenty dziennikarstwa

Dydaktyka dziennikarska w Polsce po 1989 roku

Syzyfowe prace

Edukacja medialna w kształceniu dziennikarzy!?

Modele edukacji dziennikarskiej — perspektywa globalna

Studia dziennikarskie — między wymogami programowymi, oczekiwaniami studentów a ambicjami wykładowców

W poszukiwaniu nowego modelu kształcenia dziennikarzy

Noty o autorach

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout